Showing 1–20 of 24 results

đế chén trà bằng gỗ và bạc hoạ tiết đẹp dùng để lót ly trà giá rẻ.