Đế Chén Trà

đế chén trà bằng gỗ và bạc hoạ tiết đẹp dùng để lót ly trà giá rẻ.

Hiển thị một kết quả duy nhất

Hiển thị một kết quả duy nhất