Showing 1–20 of 91 results

Dụng cụ pha trà và bộ pha trà bằng tre và gỗ đẹp giá rẻ. Những trà cụ được làm bằng tre hoặc vật liệu gỗ bền đẹp. Tuyển tập nhiều bộ pha trà dùng trong trà đạo.

Các mẫu dụng cụ pha trà bằng gỗ và tre đẹp: